Estadi Municipal de Reus

Com el Barça: més que un club

Projecte de Domingo Ferré a Reus
L’any 2002 l’Ajuntament de Reus va plantejar el futur de la ciutat esportiva als terrenys de l’antic “Reus Esportiu”, una zona d’unes 6 hectàries entre la carretera de Falset i la ronda nord de Reus. Nosaltres estàvem sempre allí, proposant i comentant millores que es podien fer. Es va crear un autèntic equip pluridisciplinar amb un afany de reutilitzar i recuperar qualsevol element per poder fer esport i fer -lo més confortable pels usuaris.
Estadi Municipal de Reus dels arquitectes Domingo i Ferré

Es varen engegar un seguit d’intervencions de millora a petita escala, nous seients, bàculs d’il·luminació, pavimentació de rampes als accessos, escomeses de tot tipus i millora de jardineria, mentre es realitzava una part dels enderrocs i s’enllestia el projecte de remodelació de la tribuna oest de l’estadi. L’edifici consta de 2.400 m2 i la urbanització dels accessos de 1.330 m2.

La nova façana l’havia de convertir en l’edifici emblemàtic d’un dels accessos a la ciutat des de la ronda. La solució es realitzaria amb un mur de vidre que es deformaria per cenyir-se a les diferents amplades de les vies d’evacuació i a l’estreta franja que es disposava entre l’edifici existent i el límit del solar. També agafava sentit pel fet de superar en dues plantes les construccions industrials de l’entorn i rebre les fortes estrebades de vent de mestral.

La proposta d’aquesta nova façana ha canviat la tendència progressiva d’abandonament d’aquesta instal·lació, i la imatge d’aquest núvol esquinçat i allargassat juntament amb els seus reflexos canviants capta l’atenció d’aquell que accedeix a la ciutat per aquest punt, aportant el dinamisme necessari per impulsar les expectatives esportives d’aquest entorn.

El projecte en dades

Localització: Reus
Superfície: 3.360,39m2  – urbanització parcel·la: 24.953,00m2