Filmoteca de Catalunya

El setè art a l’abast de tothom

Projecte de Domingo Ferré de la Filmoteca de Catalunya

La proposta investigava sobre el món dels somnis i el món real com idea genèrica la qual ens aporta el gruix ètic de la proposta. Vam repensar si el món somniat, el del cinema, pot ser millor que el real i, si menys no, descobrir als ulls i donar noves pistes i indicis de com millorar el nostre món.

Projecte Domingo Ferré Filmoteca Catalunya des dels Espatllers
Projecte Domingo Ferré Filmoteca de Catalunya pl st josep

El volum proposat sobre les traces d’una antiga illa de cases es materialitza amb uns plans de vidre que permetran diferents visuals. Al carrer de l’Espalter l’eixamplament proposat del vial i una superfície de façana, on conviuen diferents plans verticals i horitzontals, afavoreixen les condicions lumíniques i espaials. El volum de l’edifici pren l’alineació del carrer Sant Josep Oriol. Des de la Rambla del Raval, un arbre singular i el fons de les noves edificacions residencials anuncien un espai que, un cop traspassat, et descobreix la plaça Seguí i et connecta amb la resta de barri. La plaça es configura i pren entitat sobretot pel gran voladís que l’acull. Aquest element i dues pantalles de projecció, situades al límit del carrer d’en Robador delimiten un buit ple d’imatges irreals i quotidianes. El paviment de la plaça s’inclina fins arribar a la cota d’accés. És des del carrer Sant Pau on l’edifici estableix la relació més propera amb l’usuari.

Projecte Domingo Ferré Filmoteca Catalunya vista terrassa

El projecte en dades

Localització: Barcelona

Data: 2004

Superfície construïda: 6.335m2

Estat: