Plaça Blas Infante

La modernitat amb la història com a teló de fons

Sempre utilitzem un company de viatge en el projecte, per a aportar un grau de simbolisme als espais públics i culturals del medi urbà. En aquest cas, fou la poesia “La ciutat llunyana ”de Màrius Torres. Vam pensar la plaça pública com una recopilació d’intencions, treballar uns elements poètics que, amb la Lleida de fons, representin, sense ser-ho, la ciutat que s’escriu cada dia, avui, més de tots els ciutadans que mai.

Descripció

La proposta espaial estructura i simbolitza amb la màxima intensitat la nova centralitat que representa la plaça Blas Infante d’una manera contemporània. El projecte es desenvolupa a partir de la dualitat de les dues escales que hi tenen lloc: l’escala de barri, de l’entorn immediat, i una altra de majors dimensions, la de la ciutat i el seu centre històric.

A més, la proposta es defineix en planta, com una superfície acotada en amplada a la geometria de la coberta existent, mentre que en l’altra direcció s’estén fins arribar al mur de separació del riu Segre, d’una banda, i per sobre del límit de la coberta al costat del carrer València, de l’altra, en forma d’una llosa volada que desfà els xamfrans existents en el pla superior. Sobre la base del pàrquing existent es crea una topografia artificial, formalitzada per la intersecció de dues piràmides, que es fon amb el passeig del riu Segre i es connecta amb les voreres dels carrers perimetrals amb plans inclinats, rampes o escales, donant així continuïtat als recorreguts urbans.

El projecte en dades

Localització: Lleida
Superfície construïda: 8.403m2