Polilleuger Cèlia Artiga

Un Polilleuger dedicat al patinatge

El bon resultat obtingut amb les dues experiències prèvies de Polilleugers, anima l’Ajuntament de Reus a realitzar-ne un tercer. En aquest cas, la intervenció va  més enllà del límit de la parcel·la.

Descripció

Atenent a més a les circumstàncies socials i econòmiques del moment, el projecte es  planteja en quatre fases diferenciades: Polilleuger, urbanització recinte escolar, grades i nou carrer de circulació amb prioritat invertida per davant de l’escola.

Al Polilleuger, el més important ha estat treure profit de l’experiència dels dos equipaments ja construïts i en ple funcionament. S’inclouen millores de benefici energètic per potenciar la diversitat de disciplines esportives i la pista es  planteja per primera vegada de fusta, ja que el patinatge té molta força a Reus. Per l’embolcall exterior es mantenen els materials ja testats: panells prefabricats de formigó a la part inferior de la façana i policarbonat a la superior, augmentant la capacitat d’aïllament. La coberta també es fa amb el característic zebrat a base de panell sandwich i policarbonat, ja que s’ha comprovat que tant el confort climàtic com el lumínic són òptims per la pràctica de l’esport. La urbanització de l’entorn també planteja una sèrie d’accessos diferenciats per d’independitzar els usos en funció de l’horari o bé deixar-los tots oberts al barri. La versió  V2 finament construïda es fa sense la urbanització del nou vial.

El projecte en dades

  • Localització: Reus
  • Data: 2010 V1-2019 V2
  • Superfície: 1.977,10  m2 el polilleuger i 1.678,40 m2 la urbanització exterior
  • Estat: finalitzat maig 2020