Barcelona Sàvia, salada i salerosa

Barcelona en gran

El projecte es planteja com una oportunitat de repensar la ciutat: el nou eixample marítim connecta punts estratègics existents però és, sobretot, un nou districte que construeix ciutat a partir del concepte de trama urbana tridimensional. L’actual zona portuària, amb instal·lacions ja obsoletes, deixa pas a un nou teixit productiu i una nova ciutat residencial creats a partir d’un projecte de capes, una superposició simbiòtica.

Aquest és un punt de partida per repensar la ciutat,  superant la reestructuració de la ciutat postindustrial del s.XIX i adaptant-se als nous paràmetres de sostenibilitat, entenent Barcelona com un punt clau en el corredor Mediterrani. És un nou districte marítim pensat des de zero; un terreny molt proper al centre ciutat a l’espera d’una nova oportunitat. Una zona portuària, una ciutat de contenidors, amb unes instal·lacions que ja fa més de vint anys van quedar obsoletes i a poc a poc han anat desapareixent.