Tanatori de Vila-seca

Els morts descansen en pau. I les famílies també.

Projecte Domingo Ferré a Vilaseca

En aquest projecte el propi ús de l’edifici ens permetia pensar en la utilització d’elements que un cop formalitzat, des del nostre imaginari, trobarien la proximitat amb l’usuari. La complexitat del lloc, en un entorn industrial i amb la imponent presència del tancament del cementiri amb els seus xiprers centenaris, ens evidenciava la necessitat  que aquest edifici havia de tenir un lligam especial amb el seu entorn. El resultat són uns jardins de 2.500 m2. per un edifici de 600 m2.

Descripció

Una tanca verda de 125 metres lineals contrasta amb la grisor de les fàbriques. A la part de llevant i, aixecant-se com un immens prat amb pendent, hi ha el jardí de les ginestes. Aquest jardí col·locat perpendicularment a la via  com a continuïtat de la plaça de davant del cementiri està recorregut per un camí dibuixat de manera sinuosa i irregular que l’anomenem el camí del comiat i culmina amb l’element més simbòlic del projecte: el gran portal de formigó.

L’edifici està dividit entre la zona tècnica del tanatori i la de vetlla. Els criteris per a la construcció de la zona tècnica són bàsicament resoldre amb eficàcia i amb la discreció necessària el recorregut dels finats. Així com procurar il·luminació natural als espais fins i tot la pròpia sala de tanatopràxia.

La zona comú i les sales de vetlla conformen la part pública de l’interior de l’edifici. Les visuals als jardins interiors es succeeixen, guiant-nos fins l’espai més privat de cos present.

El projecte en dades

Localització: Vila-Seca
Superfície: Edifici: 570m2/ Jardins: 2.300m2