La màquina Magritte

L’exposició “La Maquina MAGRITTE” és una col·laboració entre la Fundació La Caixa i el Museu Thyssen Bornemisza, que a traves del director del museu i comissari de l’exposició, fa un repàs del conjunt de l’obra de l’autor des dels seus inicis fins als finals de la dècada del 60.

Vàrem estructurar els espais d’una manera no euclidiana, és a dir, fugint de les perspectives ortogonals en trobades en angle recte i introduirem trobades en tram corb per tal d’emfatitzar aquest aspecte; de fet, volíem estirar l’espai i el temps provocant una sensació intima entre el quadre i l’observador. Volíem emfatitzar que el pensament davant del quadre fos el més important, el quadre i la reacció que provoca fos un instant d’eternitat en el visitant.

PLANTA EXPOSICIÓ

Vàrem introduir un ordre propi, un eix obliquo que unia les diferents seccions amb unes obertures de gran format de 3,40 m d’alçada que agafaven formes i siluetes de la mateixa obra de Magritte. A cada secció, s’agafava una forma que tenia a veure amb les reflexions i títol de cada àmbit.