Les Vimeteres

La primera llar dels més menuts

La geometria del projecte és a la vegada el punt de partida i el leit motiv que articula tot el projecte de la llar d’infants Les Vimeteres a Vila-Seca. Si és veritat que és fàcilment identificable amb un teulat, la seva escala no respon al que es podria esperar a primera vista. És una casa per als infants però podria tener qualsevol altre ús públic. Ens interessava que fos fàcilment reconeixible com els primers dibuixos que tots els nens fan d’una casa i que, un cop dins, es descubrís la sorpresa del volum generat.

L’eliminació de la façana va permetre centrar l’experimentació espaial i arquitectònica en tres fragments de troncs piramidals que s’intersequen formant un sol cos amb suaus canvis de direcció.

Si bé les façanes/cobertes principals són travessades per una sèrie de lluernes, les mansardes s’obren cap al pati de l’escola bressol, creant una comunicació visual entre interior i exterior inspirada en els moviments d’un gronxador fotografiat a Chicago

El fet que les cobertes no toquin el terra fa que des de fora sembli surar i des de dins hi hagi una entrada de llum en tot el perímetre inferior de l’edifici.

L’oportunitat d’oferir un espai innovador a Vila-Seca i que a la vegada fos la primera experiència educativa,  dona, si cap, més sentit a l’experiment arquitectònic que parteix de la visió lliure del món infantil, la fascinació per al calidoscopi i la imatge poètica d’un nen sobre un gronxador.

El projecte en dades

  • Localització: Vila-Seca
  • Superfície: 600 m2