Plaça Sindicats

Una plaça per tothom

El projecte s’ubica en una zona pròxima al centre de Rubí connectat a una de les seves artèries principals. Per aquesta raó es projecta l’espai partint d’una racionalització i redistribució dels usos que facilitin la circulació als vianants, incorporant el carrer adjacent a la plaça fins al xamfrà oposat de la rotonda existent.

Formalment, la nova plaça s’expressa a partir de tres materials bàsics: asfalt negre i vermell, panot i formigó, que diferencien els diferents àmbits i s’organitzen al voltant d’una gran palmera preexistent. Aquest arbre, conegut per tot el veïnat i element de referència de la zona, s’integra en la proposta i determina les traces dibuixades en el paviment asfàltic.

Tres materials defineixen el projecte; el paviment de la vorera és de panot, i la calçada i la plaça d’asfalt negre i vermell respectivament, el paviment de l’aparcament es planteja de formigó.

Unes peces de vorada defineixen uns dibuixos al paviment asfàltic, com si les branques de la palmera s’haguessin escapat per passejar-se per la plaça. Aquests camins aparentment aleatoris, segueixen una trama triangular de replanteig que organitza tant el mobiliari urbà com la vegetació, com la nova zona de jocs per infants.

El projecte en dades

Localització Rubí (Barcelona)
Data 2010
Superfície construïda 4.292m2
Estat Finalitzat