Hotel Sant Joan

Es tracta d’una rehabilitació de dues finques que en l’actualitat tenen ús d’habitatge, i a la planta baixa té un ús de local restauració, que ocupa tota la planta baixa, menys el portal que dona l’accés a plantes superiors.