Vil·la Olga

Més de 30 horitzons

El joc de plans inclinats de la coberta cobreix les estances de la casa que, disposades en forma de “U” a la planta baixa i de “L” a la primera, s’aboquen cap al pati central a través de grans obertures vidriades que fan que es dilueixi el límit entre interior i exterior. Les entrades de llum a través dels plans de coberta travessen les dues plantes entre les escletxes interiors que uneixen les zones de circulacions.

Els tancaments, de formigó blanc, fan que la casa es mostri sincera, sense estridències ni ornamentacions supèrflues, deixant el màxim protagonisme a la configuració de l’espai i l’adequació d’aquest al seu entorn immediat.

El solar limita pel sud amb el camp de golf, fet que serà de gran importància per la orientació i la cerca de vistes a la parcel·la. La planta baixa es disposa en “U”, essent un dels costats un espai porxat exterior. El volum de la planta primera es disposa en forma de “L”, abocant-se cap al pati central. La casa es situa desplaçada respecte el centre del solar, recollint el jardí i la piscina, situats al sud del solar, i obrint-se cap a ells. La coberta consisteix en un joc de plans inclinats, amb importants entrades de llum entre plans.