Casa Rofes

Un pati central des de la planta baixa fins a la planta coberta articula totes les estances de la vivenda, de forma que les visuals creades se succeeixen . Un joc de volums de plens i buits genera els diferents espais. L’accés té lloc per la planta baixa on una àmplia escala rep el visitant. La planta primera funciona com a estudi independent, mentre que la vida s’articula a les plantes primera i golfes.

La família Rofes-Sans va decidir rehabilitar la seva casa al centre històric de Vila-Seca sense perdre l’essència del casc antic. El solar, de 194,52 m² es troba al costat d’una antiga torre de vigia del s.XIV. L’edifici nou es separa de la torre per un pati, conservant la seva identitat. El projecte prioritza la il·luminació natural, amb un pati interior que recorre tot l’edifici fins al lluernari. Les estances de l’habitatge i l’espai de treball a la planta primera s’obren a aquest espai, creant visions creuades.

L’accés es realitza per la planta baixa, amb una gran portalada. L’escala és un element destacat. La planta primera funciona com a estudi i biblioteca, mentre que la vida quotidiana es desenvolupa a la planta segona. Els dormitoris es troben a les antigues golfes, que s’obren a la sala d’estar i a la terrassa.